ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)

 

ΕΙΔΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(από 1η Οκτωβρίου
έως 30η Απριλίου)

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(από 1η Μαϊου έως
30η Σεπτεμβρίου)
      

πλήρες
ΔΙΚΛΙΝΟ
με τζάκι

70 Ευρώ

80 Ευρώ


      

πλήρες
ΤΡΙΚΛΙΝΟ
με τζάκι

90 Ευρώ

110 Ευρώ


      

 

        Ελληνικά   English   Francais   Italiano

 

ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ: 12 Ευρώ      

 

Οι τιμές μας διαμορφώνονται ανάλογα με το χρόνο παραμονής και τον αριθμό των ατόμων.